Script pentru a modifica toate parolele utilizatorilor din Oracle

Eu folosesc acest script atunci când clonez baza mea de date de producție in baza de developare sau mediu de testare. Script:

spool change_password_exe.sql

select 'alter user "'||username||'" identified by your_secrect_password;'
from dba_users
where username not in  ('SYS','SYSTEM','DBSNMP',
'AURORA$JIS$UTILITY$','OSE$HTTP$ADMIN',
'OUTLN','PUBLIC','WEBSYS','AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED','TRACESVR')
/
select 'alter user "'||username||'" account unlock ;'
from dba_users
where username not in  ('SYS','SYSTEM','DBSNMP',
'AURORA$JIS$UTILITY$','OSE$HTTP$ADMIN',
'OUTLN','PUBLIC','WEBSYS','AURORA$ORB$UNAUTHENTICATED','TRACESVR')
/
spool off

set echo on
@change_password_exe.sql
set define on
Acest script va genera un fișier numit schmba_parola.sql care va fi executat la sfârșit. (Puteți elimina, de asemenea a parte executare, dacă doriți pentru a valida script-ul înainte de a executa). După cum puteți vedea eu nu modific utilizatori care au privilegii de administrare, cum ar fi SYS, SYSTEM, etc.