Cum pot importa un fișier CSV în MySQL

Știm cu toții că în zilele noastre, avem toate tipurile de instrumente grafice Interfață putem ajuta importa data de MySQL din diverse formate, inclusiv în format CSV (valori separate prin virgulă). Dar in unele cazuri este necesar să încorporezi un dată import într-un script Shell/SQL care sunt parte din un  proces de ETL. Care e sintaxa utilizata pentru a face import de date din un fișier CSV în tabela MySQL.

LOAD DATA INFILE '/tmp/file.csv'
INTO TABLE table_name
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY 'n'
Nota: -utilizatorul care va face exportul trebuie să aibă grant de FILE.
GRANT FILE ON *.* TO 'user'@'host';
Exemplu de importul datelor din fișier CSV în MySQL
mysql LOAD DATA INFILE '/tmp/functions.csv'
 - INTO TABLE functions_innodb
 - FIELDS TERMINATED BY ','
 - ENCLOSED BY '"'
 - LINES TERMINATED BY 'n'
 - ;
Query OK, 17418 rows affected (0.37 sec)
Records: 17418 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 0
O poate spune că este destul de rapid pentru o bază de date open source. Pentru a vedea cum pentru a exporta fișierul CSV în MySQL urmează acest articol.