Cum putem elimina toate bazele de date in MySQL

Acest script care elimina toate bazele de date MySQL. Eu folosesc acest script atunci când vreau să reconstruiesc serverul meu de replicare.

mysql -uroot -p  -e "show databases" | grep -v Database |
grep -v mysql| grep -v information_schema| grep -v test |
grep -v OLD |gawk '{print "drop database " $1 ";select sleep(0.1);"}' |
mysql -uroot -ppassword
Ieșirea ar fi ceva de genul acesta:
[root@home]#  mysql -uroot -p  -e "show databases" | grep -v Database | grep -v mysql| grep -v information_schema|grep -v bih002_bin_logs | grep -v test | grep -v OLD |gawk '{print "drop database " $1 ";select sleep(0.1);"}'
drop database callroom;select sleep(0.1);
drop database callroom_mgm;select sleep(0.1);
drop database dialogus;select sleep(0.1);
drop database limesurvey;select sleep(0.1);