Cum extragem definiția utilizatorilor in MySQL

Executa acest script pentru a obține definiția utilizatorilor MySQL pentru un host specific. Acest script poate fi modificat după cum doriți. Acest script este util atunci când vrei sa modifici mai multi utilizatori în același timp.

 • Aici este un exemplu
 • mysql -uuser -ppassw -s <<< 'SELECT CONCAT("SHOW GRANTS FOR ",user,"@",host,";") FROM mysql.user WHERE host="host.com";'| sed -e "s/FOR /&'/" -e "s/@/'&'"/ -e "s/;/'&/"| mysql -uuser -ppassw -s
  
  
  
  Rezultatele vor fi ceva de genul asta
  
  
  
  GRANT USAGE ON *.* TO 'B_BIB'@'host.com' IDENTIFIED BY PASSWORD '6a07e2bsdfea4fdc9b24'
  GRANT ALL PRIVILEGES ON B_BIB.* TO 'B_BIB'@'host.com'
  GRANT USAGE ON *.* TO 'B_JR7'@'host.com' IDENTIFIED BY PASSWORD '465d77ad74sdfsefs4d651a'
  GRANT ALL PRIVILEGES ON B_JR7.* TO 'B_JR7'@'host.com'