Configurarea/Schimbarea locației fișierelor InnoDB MySQL

InnoDB este un engine/motor de baze de date (ACID) Tranzacțiile cu asigurare pentru MySQL care are comite,rollback și recuperare capabilități pentru a proteja datele utilizatorului.

Ce înseamna - A.C.I.D. - (Atomicitate,Consistență,Izolare,Durabilitate)
 • 1 - În primul rând opreste baza de date
 • [root@xxxx2 mysql]# /etc/init.d/mysqld stop
  Stopping mysqld:                      [ OK ]
 • 2- Schimbă fișierul my.cnf adăugând următoarele linii, în cazul în care innodb_data_home_dir ar trebui să primească calea specific pentru sistemul dumneavoastră.
 • [mysqld]
  #InnoDB file location
  innodb_data_home_dir=/home/mysql_dados
 • 3- Copiați fișierul ibdata1 în noua locație.
 • cp /var/lib/mysql/ibdata1 home/mysql_dados/
 • 4- Starta baza de date.
 • [root@BIH002 mysql]# /etc/init.d/mysqld start
  Starting mysqld:                      [ OK ]
 • 5- Fa login în baza de date și verificați valoarea parametrului .
 • [root@BIH002 mysql]# mysql -uroot -p
  Enter password:
  Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
  Your MySQL connection id is 2
  Server version: 5.1.69-log Source distribution
  
   mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'innodb_data_home_dir';
  +----------------------+-------------------+
  | Variable_name    | Value       |
  +----------------------+-------------------+
  | innodb_data_home_dir | /home/mysql_dados |
  +----------------------+-------------------+
  1 row in set (0.00 sec)

  Schimbarea locației InnoDB a fost făcută cu sucess.